Fizično varovanje

Predstavlja eno izmed najstarejših in učinkovitejših varnostnih oblik na primarnem varnostnem nivoju. Izvaja jo strokovno usposobljena in zaupanja vredna oseba - VARNOSTNIK, ki predstavlja nenadomestljiv in najpomembnejši člen v vsaki varnostni strategiji. 

Današnje najpogostejše oblike fizičnega varovanja so:

Katera rešitev je prava zame?
2.2 header people big
2.2 varovanje premozenja

Varovanje premoženja

Klasična in učinkovita varnostna metoda, kjer VARNOSTNIK s svojo fizično prisotnostjo varuje premoženje pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo oz. pred vsemi nezaželenimi škodnimi pojavi. Njegovo delovno okolje predstavlja varovano območje, kjer izvaja varnostne storitve neprekinjeno ali občasno. Najprimernejša varnostna oblika in časovna prisotnost se izbere na podlagi zahtevnosti varovanega območja ter potrebi naročnika ob upoštevanju vseh elementov varnostne ocene in ocene tveganja. Preberi vse
2.2 varovanje VIP2

Varovanje oseb V.I.P.

Najzahtevnejša in občutljiva specialistična varnostna oblika fizičnega varovanja, ki jo izvajajo le najbolje izurjeni in izkušeni varnostniki. Varnostniki zraven klasičnih varnostnih elementov, izvajajo varnostno storitev tudi z uporabo informacijskih in drugih varnostno tehničnih pripomočkov.
2.2 varovanje prireditev2

Varovanje javnih prireditev

Zahtevna oblika fizičnega varovanja se izvede skladno z določil Zakona o javnem zbiranju in Zakona o zasebnem varovanju. Varnostno storitev izvedejo specialistično usposobljeni varnostniki - reditelji, ki s svojimi aktivnostmi zagotovijo zahtevan red na prireditvenem prostoru in s tem tudi ustrezno varnost za obiskovalce in organizatorja.
2.2 prevoz

Prevoz denarja

Zelo zahtevna in najnevarnejša varnostna storitev. Storitev se izvaja z visoko usposobljenim in zaupljivim varnostnim osebjem, ki pri svojem delu uporablja specifične metode, visoko tehnologijo, sredstva in prirejena vozila. Preberi vse
2.2 mobilno

Mobilno varovanje

Zelo zahtevna specialistična varnostna oblika, ki je izgrajena kot kombinacija fizičnega in tehničnega varovanja. Varnostno storitev izvajajo mobilne varnostne skupine, ki znotraj varovanih območij, izvajajo načrtovane preventivne in kurativne varnostne ukrepe. Preberi vse
2.2 varnostno informatorska

Varnostno informatorska služba

Nadgradnja klasičnih varnostnih opravil ter drugačne potrebe naročnikov pomeni razvoj varnostne storitve v smer: VARNOSTNO – INFORMATORSKA SLUŽBA. Delovno področje predstavljajo predvsem objekti, kjer je potreba po permanentnem informiranju ter usmerjanju strank naročnika kot so državni in občinski uradi, poslovni centri, banke . Preberi vse