1.3 header safe big
1.3 varovanje premozenja

Učinkovito preprečevanje vlomov

Vlom in roparski napad zagotovo sodi med najnevarnejše in izredno nasilne neželene dogodke, ki imajo zraven velike premoženjske tudi velike psihološke in fizične posledice. Najučinkovitejši ukrep preprečevanja nevarnosti se skriva v izvajanju ustreznih preventivnih ukrepov.

Najpomembnejši element varnostnih ukrepov je prostorsko odkrivanje najzgodnejše faze poizkusa nepooblaščenega gibanja in posledično hitro ukrepanje.