Nadzor, odkrivanje in sporočanje neželenih dogodkov

Tehnične naprave – elektronski alarmno varnostni sistemi so namenjeni nadzorovanju, odkrivanju in sporočanju neželenih dogodkov, ki imajo lahko zelo velike škodne posledice.

Neželenih dogodkov s katerimi se srečujemo v dejavnosti zasebnega varovanja ni malo in zajemajo skoraj vse oblike težjih kaznivih dejanj kot so vlomi, tatvine, roparski napadi, izsiljevanja, grožnje zoper življenje in telo… in druge oblike škodnih pojavov, kot so požari, poplave, izlitja nevarnih snovi in podobno.

Katera rešitev je prava zame?
1.4 header camera big
1.4.1 alarmno

Alarmno varnostni sistemi

Najpogostejši samostojni ali medsebojno povezani (integrirani) elektronski alarmno varnostni sistemi se v praksi temeljno uporabljajo za zagotavljanje sledečih varnostnih procesov: nadzor nad prostorom in sporočanje o zaznanih dogodkih (alarmiranje). Preberi vse
1.4.2 mehansko

Mehansko varnostne naprave

V času informacijske dobe je najpogosteje prezrta,  vendar izredno pomembna in najstarejša varnostna tehnologija. V praksi jo uporabljamo za zagotavljanje sledečih varnostne procese preprečevanje in oteževanje pristopa do varovanih oseb in/ali premoženja. Preberi vse
web login1

Protect Smart Security

Z enostavno nadgradnjo, poskrbite za sodoben način obveščanja o stanju doma in upravljanje z alarmnim sistemom. Preberi vse