5.0 varnostnik receptor
5.0 varnostnik receptor

Varnostnik receptor je tisti, ki daje prvi vtis obiskovalcem in zaposlenim v podjetju. Je urejen, prijazen in profesionalen.