Izvajamo svetovanje,projektiranje namestitev in vzdrževanje alarmno varnostne tehnike

Katera rešitev je prava zame?
4.2 header book big2
4.1 header consulting big2

Svetovanje

Strokovnjaki iz področja tehničnega varovanja, vam bodo pomagali pri izbiri tehnične opreme in načrtovanju varnostnega sistema, za izvedbo najoptimalnejše rešitve na varovanem območju. Na podlagi vaših potreb in ogleda na lokaciji se pripravi idejni načrt.

Projektiranje

Na podlagi opravljenega ogleda lokacije in priprave študije ali predloženih gradbenih načrtov ali požarne študije, pripravimo projekt za izgradnjo varnostnega sistema (PZI). Po končani izvedbi izdelamo projekt izvedenih del PID, z vsemi potrebnimi dokumenti za Tehnični pregled in prevzem. Na ta način zagotavljamo ustreznost in omogočamo naročnikom hitro in kakovostno pridobitev uporabnega dovoljenja poslovnih prostorov.

Namestitev varnostnih naprav

Skupina monterjev in varnostnih tehnikov vam zagotovi hitro in kvalitetno namestitev elektronskih komponent varnostnega sistema.