Elektronski alarmno-varnostni sistemi

Tehnične naprave – elektronski alarmno varnostni sistemi so namenjeni nadzorovanju, odkrivanju in sporočanju neželenih dogodkov, ki imajo lahko zelo velike škodne posledice.

Neželenih dogodkov s katerimi se srečujemo v dejavnosti zasebnega varovanja ni malo in zajemajo skoraj vse oblike težjih kaznivih dejanj kot so; vlomi, tatvine, roparski napadi, izsiljevanja, grožnje zoper življenje in telo… in druge oblike škodnih pojavov, kot so: požari, poplave, izlitja nevarnih snovi in podobno.

Katera rešitev je prava zame?
3.1 header alarm big
3.1 video nadzorni

Video nadzorni sistemi

Specialne varnostne naprave, ki se uporabljajo kot nadgradnje ali samostojni varnostni sistemi. Naprave se uporabljajo za vizualen in v določenih primerih tudi zvočen nadzor nad prostorom. Nadzira se lahko notranji, zunanji ali kombiniran varnostni prostor. Preberi vse
3.1 protivlomni

Protivlomni sistemi

Alarmno varnostni sistem, ki se uporablja za nadzor nad gibanjem v prostoru oziroma njegovi neposredni bližini. Sistem lahko nadzira zunanje, notranje ali kombinirano varnostno območje. Alarmno varnostna centrala vsebuje celovito logistiko in komunikacijski sistem. Z varnostno centralo se povezujejo periferni elementi: različni tipi javljalnikov, krmilne enote, čitalci, brezžične tipke, virtualni zidovi, video naprave …, ki skupaj tvorijo učinkovit in avtonomen varnostni sistem. Preberi vse
3.1 protipozarni

Protipožarni sistemi

Alarmno varnostni sistem, ki se uporablja za nadzor nad gorenjem v prostoru. Nadzira lahko procese gorenja znotraj prostora in avtomatsko poišče vir gorenja. Sodoben koncept zaznavanja in javljanja požara, temelji na adresibilni mikroprocesorski centrali, ki vsebuje celotno logistiko in komunikacijski sistem. Preberi vse
3.1 sistemi

Sistemi kontrole pristopa

Specialni varnostni sistemi, ki najpogosteje delujejo kot sestavni del celovite varnostne rešitve. Namenjen je nadzoru nad vstopom in izstopom V ali IZ varovanega območja, varovanega sektorja, oddelka in podobno. Preberi vse
3.1 klici v sili

Klic v sili

Namenska varnostna naprava, ki je nameščena v kabini dvigala omogoča, da v primeru tehnične okvare oz. ustavitve dvigala, ujeta oseba sproži signal alarma – KLIC V SILI. Reševanje ujete osebe izvedejo strokovno usposobljeni varnostniki v najkrajšem možnem času. Vsi postopki reševanja in so opredeljeni v Pravilniku o reševanju iz dvigal (Ur.l. RS, št. 83/07).
3.1 klici na pomoc2

Klic na pomoč

Prilagojena in namenska alarmno varnostna naprava, ki omogoča uporabniku KLIC NA POMOČ – HELP LINE (S.O.S.). Namenjena je starostnikom in otrokom, ki lahko kadarkoli s pritiskom na »RDEČ GUMB« sprožijo signal alarma in tako prikličejo pomoč.
3.1 registracija2

Registracija delovnega časa

Namenska naprava, ki omogoča avtomatsko vodenje evidenc delovnega časa za zaposlene. Prednost je predvsem v zmanjšanju potrebnega časa za obračun prisotnosti in vodenju potrebnih evidenc, izvedbi analiz prisotnosti na časovni ravni, izrabi delovnega časa in podobno. Sistem registrskega mesta se izvede pri vhodu v območje in omogoča enostavno identifikacijo prihodov, odhodov, službenih izhodov in podobne aplikacije, ki so plod uporabniku prijazne programske opreme.
3.2 dim

Varnostni dim

Predstavlja revolucionarno novost, ki se uporablja ob zaznavanju vloma in roparskega napada. Sistem deluje po principu izredno hitrega injiciranja gostega dima v prostor – umetna megla. Posledica je, da postane premoženje prostim očem nevidno in popolna izguba orientacije.