Servis

Seveda vam poleg kvalitetnih servisnih storitev, omogočamo še dodatne storitve; vaš gasilnik napolnimo, opravimo potrebne tlačne preizkuse in mnogo drugega.

Katera rešitev je prava zame?
4.2 header tools big
4.3 servis hidrantnega2

Servis hidrantnega omrežja

Hidrantna omrežja se morajo pregledati 1x letno. Po opravljenem preizkusu, mora izvajalec najkasneje v desetih dneh pripraviti pisno poročilo o delovanju hidrantnega omrežja. Poročilo mora razen ugotovitev vsebovati tudi merilni in hidrantni list. Preberi vse
4.3 servis gasilnih

Servis gasilnih aparatov

Servisno vzdrževanje, ki obsega ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih in pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregledu. Pregled o brezhibnem delovanju gasilnika po navodilih proizvajalca. Preizkus gasilnika v skladu z veljavnimi standardi.
4.3 dobava gasilnih

Dobava gasilnih aparatov

Hitro in po konkurenčnih cenah vam dobavimo gasilne aparate sledečih blagovnih znamk:
servis logo

Servis alarmno varnostnih naprav

Usposobljena ekipa tehnične službe Protect Infra, vam zagotavlja tudi vse vrste servisiranja alarmnih naprav, Za tehnično podporo, servis in svetovanje smo vam na voljo.