Izobraževanje

Ukvarjamo se z dejavnostjo izobraževanja zaposlenih. Varnost in zdravje pri delu je skrb vsakega izmed nas. Z izboljšanim stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu dosežemo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček.

Katera rešitev je prava zame?
4.2 header book big2
4.2 izobrazevanje2

Izobraževanje zaposlenih

Ukvarjamo se z dejavnostjo izobraževanja zaposlenih iz naslova požarne varnosti ter varstva in zdravja pri delu. Program usposabljanja vsebuje vsebine s področja varstva pred požarom, ki se posredujejo v osnovnem, srednjem in višje nivoju ter vsebine s področja varstva ter zdravja pri delu. Preberi vse