6.0 podjetje naslovna4

Zavedamo se, da procesi globalizacije in na splošno deklarativna odprtost družbe poleg svojih pozitivnih stvari prinaša tudi pojave določenih varnostnih problemov, ki jim v preteklosti nismo bili priča: terorizem, organiziran kriminal in druge pojavne oblike, ki imajo vedno večji vpliv na posameznika.

Obvestilo za splet ASI Protect Infra malo2