6.0 podjetje naslovna2

Zavedamo se, da procesi globalizacije in na splošno deklarativna odprtost družbe poleg svojih pozitivnih stvari prinaša tudi pojave določenih varnostnih problemov, ki jim v preteklosti nismo bili priča: terorizem, organiziran kriminal in druge pojavne oblike, ki imajo vedno večji vpliv na posameznika.

6.1 OPodjetju2

Individualen pristop in kakovost

Iz navedenega razumevanja problematike smo organiziranost in delovanje skupine PROTECT podredili procesom, ki zagotavljajo individualen pristop, osebno zavzetost in visok nivo kakovosti opravljenih storitev.

Končni cilj poslovne politike skupine PROTECT je ustvariti in ohraniti ZAUPANJE med partnerji, ki je temelj varnosti.

Ponosni smo, da smo leta 2006 uspeli blagovno znamko PROTECT umestiti na evropski tržni prostor, kot polnopravna članica evropske skupine podjetij, združenih v A.S. Advanced Security AG – The European Company Pool ter prevzeti nalogo ekskluzivnega nacionalnega predstavnik skupine za območje Republike Slovenije in Avstrije.

6.1 Map


Politika kakovosti

Varnost predstavlja eno najpomembnejših človekovih dobrin in z ustavo zagotovljenih pravic. Za zagotovitev ene najpomembnejše človekove dobrine ima kakovost ključno vlogo. Politiko kakovosti smo zasnovali kot primarno in široko metodo konsenza, ki vključuje interese zaposlenih, organizacijske procese, poslovne usmeritve, potrebe in pričakovanja kupcev ter vzpodbuja uveljavljanje kulture in vrednot v interesu
splošnega zadovoljstva. 

6.0 ISO certifikatSkupina PROTECT ima vzpostavljen certifikat kakovosti ISO 9001:2008 za vse svoje storitve iz področja zasebnega varovanja.


 

Kontakt

MARIBOR
PROTECT-Infra varnostni inženiring d.o.o.
Partizanska cesta 36
SI-2000 Maribor
Slovenija
Tel: (02) 234 99 00
Telefaks: (02) 234 99 19
E: info@protect.si

Davčna številka: SI36560294
Matična številka: 5806283000


PTUJ
OE PROTECT PTUJ
Vičava 3
SI-2250 Ptuj
Tel: (02) 778 42 11
Telefaks: (02) 778 42 11

ORMOŽ
OE PROTECT ORMOŽ


LJUBLJANA
PE PROTECT LJ
Letališka 32
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (02) 234 99 00
Telefaks: (02) 234 99 19
E: info@protect.si


KOPER
PE PROTECT KP
Pristaniška 3
SI-6000 Koper
Slovenija
Tel: (02) 234 99 00
Telefaks: (02) 234 99 19