1.3 varovanje premozenja3

Zaklenite vsa vrata in zaprite vsa okna

Pred svojim odhodom preverite ali ste zaklenili vsa vrata vašega doma. V kolikor živite v hiši, ne pozabite zakleniti vrat pri stranskih vhodih ali vratih na vrt. Tudi vrata med notranjimi prostori je priporočljivo zakleniti, še posebej vrata v prostorih, ki mejijo na prostore z izhodom iz objekta. Prav tako preverite, če ste v stanovanjskem objektu popolnoma zaprli vsa okna. Okna, priprta na preklop, vlomilcem zelo olajšajo vstop!

nabiralnik2

Poskrbite za redno praznjenje poštnega nabiralnika

Prosite svoje sosede ali prijatelje, da v času vaše odsotnosti redno praznijo vaš poštni nabiralnik. Če boste odsotni dalj časa, lahko začasno odpoveste prinos tiskovin na katere ste naročeni, na vaši lokalni pošti pa se lahko dogovorite, da vso vašo pošto do preklica zadržijo in jo hranijo do vašega prevzema. V nobenem primeru ne puščajte obvestil o vaši odsotnosti na poštnem nabiralniku!

stikalo

Namestite časovna stikala

Elektronske naprave kot so radijski / TV sprejemniki, osvetljava, elektronske rolete, priklopite na časovna stikala, ki bodo ob določenih urah samodejno vklapljala / izklapljala naprave. Ustvarili boste vtis, da ste doma. V kolikor časovnih stikal še nimate, vam jih pri druži PROTECT v mesecu decembru nudimo po zelo ugodnih cenah. 

soseda

Obvestite sosede o vaši odsotnosti

Obvestite vaše sosede o tem kako dolgo vas ne bo doma, ali ste namestili časovna stikala in ali je vaša alarmna naprava v pripravljenosti. S temi informacijami bodo sosedje v času vaše odsotnosti bolj pozorno opazovali vaš dom in tako bodo lahko
ob morebitnih nepravilnostih hitreje ukrepali. Sosedom zaupajte tudi številko vašega mobilnega telefona, kamor vas lahko obvestijo, če se karkoli zgodi.